خدمات و توضیحات تکمیلی سررسید اختصاصی

خدمات و توضیحات تکمیلی سررسید اختصاصی
خدمات قیمت (تومان) حداقل تیراژ زمان تحویل توضیحات
جلد اختصاصی
جلد پزشکی
۱۵۰٫۰۰۰
۲۵۰٫۰۰۰
۲۰۰ جلد
۱۰۰ جلد
۱۲ روز کاری
۱۲ روز کاری
سررسید وزیری فقط در ماه های آذر و دی تیراژ ۱۰۰ جلد هم پذیرفته می شود
لت هر ۴ صفحه (۲ برگ)
لت پزشکی (هر ۶ صفحه)
۲۰۰٫۰۰۰
۳۰۰٫۰۰۰
۲۰۰ جلد
۱۰۰ جلد
۱۴ روز کاری
۱۴ روز کاری
از نیمه دوم بهمن ماه تیراژ سررسید وزیری ۵۰۰ جلد خواهد شد
ترام تک رنگ
ترام دو رنگ
۵۰۰٫۰۰۰
۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۸ روز کاری
۱۸ روز کاری
UV موضعی هرجلد ۲۰۰
هر جلد ۱۵۰
کمتر از ۱۰۰۰
بیشتر از ۱۰۰۰
۱ روز به زمان تحویل اضافه می گردد
بند اختصاصی (هرماه با چاپ) ۴۰۰ ۱۰۰۰ جلد ۲ روز به زمان تحویل اضافه می گردد
بند اضافی ۲۰۰ ۱۰۰۰ جلد ۱ روز به زمان تحویل اضافه می گردد
بند (ارسال شده توسط مشتری) ۱۰۰ ۱۰۰۰ جلد ۱ روز به زمان تحویل اضافه می گردد

 

* قیمت خدمات ثابت می باشد و ارتباطی به تیراژ ندارد.

 

نحوه محاسبه قیمت در سررسید اختصاصی

قیمت سررسید را در تیراژ ضب نمایید و در نهایت با خدمات چاپی جمع کنید.

به طور مثال :

۵۰۰٫۰۰۰+۲۰۰٫۰۰۰+۱۵۰٫۰۰۰+۱۰۰۰x6500

سررسید ۲۱ فرعیxتیراژ+قیمت جلد+قیمت لت (هر۲ برگ)+قیمت ترام تک رنگ

 

* زمان تحویل کالا در اسفند ماه ۲ روز افزایش می یابد.

پشتیبانی آنلاین تلگرام

پشتیبانی آنلاین تلگرام