خدمات و توضیحات تکمیلی سررسید اختصاصی

خدمات و توضیحات تکمیلی سررسید اختصاصی
خدماتقیمت (تومان)حداقل تیراژزمان تحویلتوضیحات
جلد اختصاصی
جلد پزشکی
۱۵۰٫۰۰۰
۲۵۰٫۰۰۰
۲۰۰ جلد
۱۰۰ جلد
۱۲ روز کاری
۱۲ روز کاری
سررسید وزیری فقط در ماه های آذر و دی تیراژ ۱۰۰ جلد هم پذیرفته می شود
لت هر ۴ صفحه (۲ برگ)
لت پزشکی (هر ۶ صفحه)
۲۰۰٫۰۰۰
۳۰۰٫۰۰۰
۲۰۰ جلد
۱۰۰ جلد
۱۴ روز کاری
۱۴ روز کاری
از نیمه دوم بهمن ماه تیراژ سررسید وزیری ۵۰۰ جلد خواهد شد
ترام تک رنگ
ترام دو رنگ
۵۰۰٫۰۰۰
۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۸ روز کاری
۱۸ روز کاری
UV موضعیهرجلد ۲۰۰
هر جلد ۱۵۰
کمتر از ۱۰۰۰
بیشتر از ۱۰۰۰
۱ روز به زمان تحویل اضافه می گردد
بند اختصاصی (هرماه با چاپ)۳۰۰۱۰۰۰ جلد۲ روز به زمان تحویل اضافه می گردد
بند اضافی۱۰۰۱۰۰۰ جلد۱ روز به زمان تحویل اضافه می گردد
بند (ارسال شده توسط مشتری)۱۰۰۱۰۰۰ جلد۱ روز به زمان تحویل اضافه می گردد

 

کلیه خدمات فوق تا انتهای بهمن ماه میباشد و در اسفند ماه به صورت محدودتر بوده و تیراژ و زمان تحویل سفارشات تغییر میکند.

 

نحوه محاسبه قیمت در سررسید اختصاصی

قیمت سررسید را در تیراژ ضرب نمایید و در نهایت با خدمات چاپی جمع کنید.

به طور مثال :

۵۰۰٫۰۰۰+۲۰۰٫۰۰۰+۱۵۰٫۰۰۰+۱۰۰۰x7500

سررسید ۲۱ فرمیxتیراژ+قیمت جلد+قیمت لت (هر۲ برگ)+قیمت ترام تک رنگ

 

* زمان تحویل کالا در اسفند ماه ۲ روز افزایش می یابد.

 

جلد اختصاصی برای تیراژ ۱۰۰۰ جلد به بالا رایگان میباشد.

سررسید ۱۹ فرمی شامل اختصاصی نمیشود و فقط به صورت عمومی به فروش می رسد.

قیمت لت از تیراژ ۲۰۰ عدد هر ۴ صفحه ۲۰۰٫۰۰۰ تومان ثابت و از تیراژ ۳۰۰۰ به بالا هر ۴ صفحه ۱۰۰ تومان می باشد.

 

تخفیف ویژه برای تیراژ بالای ۱۰۰۰ جلد

سررسید اختصاصی در تیراژ ۲۰۰۰ مبلغ ۱۰۰ ، در تیراژ ۳۰۰۰ مبلغ ۲۰۰ ، در تیراژ ۴۰۰۰ هزار مبلغ ۳۰۰ ، در تیراژ ۵۰۰۰ مبلغ ۴۰۰ ، در تیراژ ۶۰۰۰ مبلغ ۴۵۰ ، در تیراژ ۷۰۰۰ مبلغ ۵۰۰ ، در تیراژ ۸۰۰۰ مبلغ ۵۵۰ ، در تیراژ ۹۰۰۰ مبلغ ۶۰۰ و در تیراژ ۱۰۰۰۰ مبلغ ۶۵۰ از قیمت پایه سررسید کسر میگردد.

تذکر : تخفیف ویژه تا تاریخ ۱۵ بهمن ماه می باشد.

 

پرداخت خسارت به ازای هر یک روز دیرکرد به مبلغ ۶۰۰٫۰۰۰ تومان برای تیراژ حداقل ۱۰۰۰ جلد
به غیر از اسفند ماه

پشتیبانی تلگرام