تقویم دیواری

تقویم دیواری
کد عنوان نوع گلاسه اندازه قیمت (تومان)
۱۰۱ الی ۱۴۰  چهار برگ کوچک  ۱۳۵ گرم  ۲۴×۳۴  ۵۰۰
۲۰۱ الی ۲۲۴  تک برگ کوچک  ۲۰۰ گرم  ۲۴×۳۴  ۲۰۰
۳۰۱ الی ۳۰۳ شش برگ ۱۳۵ گرم ۲۳×۴۴  ۱۰۰۰
۴۰۱ الی ۴۰۴ چهار برگ متوسط ۱۳۵ گرم ۲۳×۴۹ ۷۵۰
۵۰۱ الی ۵۲۰ تک برگ متوسط ۲۰۰ گرم ۲۳×۴۹ ۳۲۰
۶۰۱ الی ۶۰۴ چهار برگ بزرگ ۱۳۵ گرم ۳۴×۴۹ ۱۰۰۰
۷۰۱ الی ۷۱۶ تک برگ بزرگ ۲۵۰ گرم ۳۴×۴۹ ۴۵۰
۸۰۱ الی ۸۱۲ تک برگ A3 ۲۰۰ گرم ۲۹×۴۲ ۳۸۰
۹۰۱ الی ۹۰۶ تک برگ بزرگ طلاکوب ۲۵۰ گرم ۳۴×۴۹ ۶۸۰

 

 

هزینه های چاپی عمومی (قیمت به تومان)

 

نوع خدمات قیمت و تیراژ
داغی و طلاکوب تیراژ ۱۰۰ عدد ۲۵٫۰۰۰ و بالای تیراژ ۱۰۰ عدد هر ضرب ۲۵۰
ساخته گلیشه ۴۵٫۰۰۰ تومان
سیلک تیراژ ۱۰۰ عدد ۲۵٫۰۰۰ و بالای تیراژ ۱۰۰ عدد هر ضرب ۲۵۰
چاپ دیواری (افست) در تیراژ کمتر از ۱۰۰۰ عدد ۴۰٫۰۰۰

 

 

حداقل تیراژ برای چاپ تقویم دیواری ۱۰۰ عدد می باشد.

 

 

خدمات رایگان تقویم دیواری

 

نوع تقویم تیراژ نوع خدمات قیمت
تک برگ کوچک ۲۰۰۰  چاپ وسط تقویم رایگان
تک برگ (بزرگ، متوسط و A3) ۱۰۰۰ چاپ وسط تقویم رایگان
چهار برگ و شش برگ ۱۰۰۰ چاپ وسط تقویم رایگان
چهار برگ و شش برگ ۲۰۰۰ و بیشتر ترتیب و منگنه رایگان

 

* زمان تحویل محصولات خام ۳ الی ۴ روز کاری می باشد.

* زمان تحویل کار چاپی از زمان تائید طرح ۵ الی ۷ روز کاری می باشد.

* هزینه بار، بر عهده مشتری می باشد که به قیمت عرف باربری تهران محاسبه می گردد.

 

پشتیبانی آنلاین تلگرام

پشتیبانی آنلاین تلگرام